Dünya çocuk hakları günü

Dünya çocuk hakları günü

Dünya Çocuk Hakları Derneği Başkanı ve Türkiye Aile Meclisi sözcüsü Adem Çevik, “Dünya Çocuk Hakları günü”(20 Kasım) ve “Medeni Kanun”un kabulünün (22.11.2011) 19.Yılı” dolayısı ile İstanbul’da, basına yaptığı yazılı açıklamada “Eski normal’den, yeni normale geçiş sürecinde inşallah bizim alameti farikamız olan temel değerlere yabancılaştıran, batı/bâtıl normlarından yakamızı kurtarırız. Fıtrata Hukuka aykırı sözleşmeler ve yasalar ile

Dünya Çocuk Hakları Derneği Başkanı ve Türkiye Aile Meclisi sözcüsü Adem Çevik, “Dünya Çocuk Hakları günü”(20 Kasım) ve “Medeni Kanun”un kabulünün (22.11.2011) 19.Yılı” dolayısı ile İstanbul’da, basına yaptığı yazılı açıklamada “Eski normal’den, yeni normale geçiş sürecinde inşallah bizim alameti farikamız olan temel değerlere yabancılaştıran, batı/bâtıl normlarından yakamızı kurtarırız. Fıtrata Hukuka aykırı sözleşmeler ve yasalar ile yapılan zulme sessizlik suç ortaklığıdır ve ateşi hepimizi yakar” dedi. Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü ve 22 Kasım da, son Türk Medeni Kanununun kabulünün 19. Yılı. Ve biz bugün “Great Reset” ve “Yeni Normal” döneme geçiş sancıları yaşarken “Eski normal” dönemin “norm”larının bize dayattığı din ve ahlak dışı mevzuatlarla baş etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da tam böyle bir zamanda millet olarak büyük bir çoğunluğumuzun oy verdiği bir iktidar döneminde! ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği veya Toplumsal Cinsiyet Adaleti’ maskesiyle “nötr cinsiyet” cinsiyetsiz toplum Ahlaksız Toplum projeleri geleceğimizi ve ülkemizin milli güvenliğini tehdit ediyor.

Sinekleri öldürmek yerine bataklığı kurutmak için; Türkiye Belediyeler Birliği ve benzeri tüm resmi ve özel kuruluşların TCE Toplumsal Cinsiyet Eşitliği maskesiyle eşcinsellik teşvik projelerine dur demek insani imanı vatanı ve vicdani bir vazifedir. Bu bataklığı kurutmaliyiz. Diyanet bile Toplumsal Cinsiyet Adaleti maskesiyle küresel şer güçlere hizmet ettiğinin farkında değil… Malatya Belediyesi’nin “Türkiye’nin Cinsiyetsiz İlk Oyuncu Ödülü 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde Sahibini Bulacak!” Ve benzer haberler ile sarsılmaya devam edeceğiz… “Devlet Başkanımızdan Hz Ömer adaleti bekliyoruz ama adaletsizliğe karşı çıkan Ebuzer olmayı düşünmüyoruz.” Karanlığa küfretmeyi bırakalım aydınlık yarınlar için kalkıp elbirliğiyle bir mum yakalım Devletin, devleti ayakta tutan adaletin gerçekleşmesi için mer’i anayasa ve yasaların, yasalara dayalı mevzuatın hukuka uygun olması gerekir. Hukuka uymayan, milli iradeye dayanmayan yasalar suç aletidir.

Bugün bir kez daha açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz ki, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve genç nesiller ve onları koruyup geliştirecek olan Aile global bir tehditle karşı karşıyadır. CEDAW, İstanbul Sözleşmesi ve Lanzarote gibi uluslararası sözleşmelere dayalı olarak getirilen mevzuat bu tehdidin adeta kaynağı haline gelmiştir. Milletimize bu mevzuat dayatılırken vaat edilen şeyler gerçekleşmemiş, aksi sonuçlara sebep olmuş, ayrıca bu mevzuatın tahtında müstetir, içinde mündemiç bir takım saklı protokoller, “zehiri altın tasta sunarlar, bal da onun suç ortağı” misali, “zehri deva diye verilen iksirde gizli” bir komploya dönüşmüştür. Bu yasalar, tek parti diktatörlüğü dönemindeki, tercüme yolu ile meclise getirilen, bazen gerekçesi bile tercüme ya da gerekçeye bile gerek görmeden ve müzakere bile edilmeden oy birliği ile kabul edilen yasaları hatırlatan bir biçimde, çok hızlı bir şekilde, kimsenin ne olduğunu anlamadan meclisten geçirilen yasalar olmuştur. Meclisteki uygulama, şeklen yerine getirilirken, tasarıyı savunanlar bile bırakın dip notları ve referansları okumayı, ana metni bile okumadan kürsüden eline tutuşturulan metinleri okumuşlar. Media, besleme STK ve Akademisyenler de bu süreçte sipariş açıklamalar ile sürece katkı sağlamışlardır.

Medeni yasa olarak topluma dayatılan mevzuat yığını, bizim medeniyetimizin alametifarikalarını hiçe saymaktadır. Bizi biz yapan bizi diğer topluluklardan ayıran, bizim inanç, tarih, ahlak, geleneklerimize aykırı birçok hükümler taşımaktadır. “Kuvayı Milliye” ve “Müdafa-yı Hukuk” geleneğinde iman ve ruha yabancı birçok hüküm içeren bu düzenlemelerin en kısa zamanda yeniden düzenlenmesi şarttır. Bu yasalar yabancı bir medeniyetin kavram, kurum, din ve ahlak anlayışı ve gelecek tasavvurlarının ürünüdür. Bu anlamda bir yabancılaşma ve inkâr anlamına gelen hükümler içermektedir. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, 1989 yılında kabul edilen BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle birlikle çocuk haklarının yasalarca tanınmasının kutlandığı bir gündür. Bu gün herkesi çocuklarımız, gençliğimiz, Maarifimiz, ailemiz hakkında yeniden düşünmeye davet ediyoruz. Ve iki gün sonra yeni medeni yasanın kabulünün 19.yılıdır. Yeni Türk Medeni Kanunu, TBMM’nde 22 Kasım 2001’de kabul edilen ve 1 Ocak 2002’de yürürlüğe giren 4721 sayılı kanundur. Zaman içinde CEDAW ve İstanbul sözleşmesi çerçevesinde bugün şikâyete konu olan birçok düzenleme de hukuk sistemimize ilave edilmiştir.

17 Şubat 1926 tarihli, tek parti diktatörlüğü dönemine ait, İsviçre Kanunu Medeni’sinden tercüme edilen ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi yürürlükten kaldırıldı. (Resmi Gazete yayımı: 8.12.2001). Bugün TBMM’yi bu konuda mevcut mevzuatın sebep olduğu tahribatı önleyecek ve insanımızın daha güçlü bir şekilde geleceğe doğru yürüyüşüne güç ve destek verecek bir şekilde, “kökü mazide olan ati” anlayışı ile yakınmaları giderecek, emperyalist dayatmaların dışında “Yerli ve Milli”, yeni bir mevzuat çalışmasını acilen başlatmaya davet ediyoruz. Bu minvalde cinnet ve cinayetleri önlemek için; öncelikle Toplumsal cinsiyet eşitliği maskesiyle eşcinsellik teşviki projeleri durdurulmalı. Ahlaksızlığı Cinsiyetsizliği Ailesizliği savunan insanlığı ve milli güvenliğimizi tehdit eden STK’lar kapatılmalı. EYS Ebeveyn Yabancılaştırma suç kapsamına alınarak velayeti istismar edenden velayet alınarak karşı tarafa verilmeli. Genç evlilik mağduriyeti giderilmeli 63 yıllık (1938/2001) uygulamaya geri dönülmeli. 6284 uygulamasında da en çok çocuklar ve kadınlar mağdur ediyor acil ıslah edilmeli. Aile reissiz olmamalı. İnsanlık suçu çocuk haczi uygulaması derhal kaldırılmalı

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *