Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele

Günümüzde tarımsal zararlılara karşı yoğun bir şekilde bilinçsizce kullanılan kimyasal maddeler tüm canlılar arasında var olan ekolojik dengenin giderek bozulmasına neden olmuştur. Ayrıca insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerinin ürkütücü boyutlara ulaşması yanı sıra yıllarca yoğun bir şekilde uygulanan kültürel önlemlerle, mekanik yöntemlerin yetersiz kalması sonucu zararlılarla mücadelede yeni yöntemlerin araştırılıp uygulamaya aktarılması çalışmaları

Günümüzde tarımsal zararlılara karşı yoğun bir şekilde bilinçsizce kullanılan kimyasal maddeler tüm canlılar arasında var olan ekolojik dengenin giderek bozulmasına neden olmuştur. Ayrıca insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerinin ürkütücü boyutlara ulaşması yanı sıra yıllarca yoğun bir şekilde uygulanan kültürel önlemlerle, mekanik yöntemlerin yetersiz kalması sonucu zararlılarla mücadelede yeni yöntemlerin araştırılıp uygulamaya aktarılması çalışmaları zorunlu hale gelmiştir.

Bu amaçla zararlılarla mücadelede alternatif olarak son yıllarda Biyolojik ve Biyoteknik savaş yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına büyük önem verilmesi sonucu doğmuştur.

Bakanlığımızca bitkisel üretimde Kimyasal Mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımın azaltılması ve özellikle de kalıntının önlenmesi açısında ilimizde Biyolojik ve Biyoteknik Mücadelenin yaygınlaştırılması son derece önem arz etmektedir..

Bununla ilgili Tebliğ, 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi 1/1/2020 tarihinden itibaren Biyolojik ve/veya Biyoteknik mücadele yapan üreticiler tarafından destekleme başvuruları kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgiller, nar, şeftali ve nektarin için 4/12/2020, tarihi örtü altı için ise 31/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı Biyolojik ve/veya Biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtü altında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan ürünler ve destekleme ödeme miktarları aşağıda yer almaktadır.

ÜRÜN BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEK MİKTARI (TL/da) BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEK MİKTARI (TL/da)

Örtüaltı (Domates, Biber,

Patlıcan, Hıyar, Kabak) 400 120 (Feromon+Tuzak) 60 (Yalnızca Feromon)

Turunçgil 50 80 (Feromon+Tuzak) 30 (Yalnızca Feromon)

Domates

(Açıkta) – 50 (Feromon+Tuzak) 30 (Yalnızca Feromon)

Elma – 50

Bağ – 50

Zeytin – 33

Kayısı – 50

Nar 50 80

Ayva – 50

Armut – 50

Şeftali – 80

Nektarin – 80

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi

Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan hususlara uygunluğu il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir ve Ek-2’de yer alan başvuru değerlendirme tutanağı hazırlanır. Daha sonra ödemeye esas icmaller hazırlanarak üreticilere hak ettikleri destekler verilir.

Biyoteknik ve Biyolojik Mücadele yapacak siz değerli üreticilerimizin, Malatya Tarım ve orman Müdürlüğüne ya da bağlı olduğunuz İlçe müdürlüklerine uğrayıp, teknik elamanlardan gerekli bilgiyi almanız ve başvurularınızı en geç ocak ayının sonuna kadar yapmanız gerekmektedir.

Unutmayalım ki Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele yapacak çiftçilerimiz bu bağlamdaki devlet desteğinden de faydalanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Tahir MACİT

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *